Annuleren of verzetten van fotoworkshops

Voorwaarden eendaagse fotoworkshops

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op onze eendaagse fotoworkshops van de Fotoreizigers (hierna te noemen: organisator). Je vindt op deze pagina informatie over boeken en betalen en het annuleren of verzetten van workshops.

De eendaagse workshops vallen niet onder ons reisaanbod en de wettelijke regels die gelden voor pakketreizen. Klik hier voor onze reisvoorwaarden voor de meerdaagse workshops en fotoreizen.

Boeken en betalen

Je boekt je fotoworkshop rechtstreeks bij de organisator. Gebruik hiervoor de boekingsformulieren die bij iedere activiteit vermeld staan of neem telefonisch contact met ons op. Bij het boeken van een activiteit stem je in met de voorwaarden zoals hier vermeld.

Tenzij anders afgesproken, betaal je in een keer het gehele bedrag. Je ontvangt van ons per email een factuur met het verzoek deze te betalen binnen de daarvoor vastgestelde termijn en in ieder geval voor aanvang van de activiteit. Via de betaallink in de email kun je snel en veilig betalen via Ideal.

Wil je weten hoe we met jouw gegevens omgaan? Bekijk dan ons Privacy Beleid.

 

Bedenktermijn
De wettelijke bedenktermijn van 14 dagen na boeking geldt voor de aanschaf van een Fotoreizigers Cadeaubon. Voor de andere activiteiten hebben wij meteen al tijd voor je ingeboekt of een plaats voor je gereserveerd en dan is deze bedenktermijn niet van toepassing.

Annuleren van een fotoworkshop

 • Je kunt de workshop kosteloos annuleren tot 72 uur voor de workshop.
 • Binnen 72 uur voor aanvang kosteloos annuleren kan ook, maar dan alleen als door de overheid genomen maatregelen je deelname verhinderen.
 • Bij no show vervalt het recht op teruggave of keuze uit een andere datum.
 • Iemand anders – door jou aangedragen – kan je plek in de workshop overnemen.

Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte als je niet kunt meedoen aan een fotoworkshop en bevestig dit schriftelijk (sms of email).

Verzetten van een workshop

Indien je vanwege omstandigheden een workshop wilt verzetten, dan geldt hiervoor het volgende:

 • Je kunt een ingeplande workshop één maal kosteloos verzetten, op voorwaarde dat je dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de workshop doet. Wil je nogmaals verzetten, dan brengen wij administratiekosten van € 15 in rekening.
 • Voor het verplaatsen van een workshop op aanvraag brengen wij standaard € 15 administratiekosten in rekening. Ook hier geldt de voorwaarde dat je minimaal 24 uur van te voren moet laten weten dat je de workshop wilt verzetten.

Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte als  je de fotoworkshop verzet en bevestig dit schriftelijk (sms, whatsapp of email).

Annuleren of verzetten van een fotoworkshop op maat

Voor fotoworkshops op maat gelden afwijkende voorwaarden voor het annuleren of verzetten. Deze voorwaarden worden ook vermeld in de offerte.

 • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang: je krijgt het gehele bedrag terug minus €55 administratiekosten.
 • Bij annulering binnen 4 – 2 weken voor aanvang: je krijgt 50% terug minus €55 administratiekosten..
 • Bij annulering van de workshop minder dan 2 weken uur voor aanvang van de workshop of no show vervalt het recht op teruggave.
 • Iemand anders – door jou aangedragen – kan je plek in de workshop overnemen. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
 • Voor het verplaatsen van een workshop op maat brengen wij € 25 administratiekosten in rekening. Hier geldt de voorwaarde dat je minimaal 48 uur van te voren moet laten weten dat je de workshop wilt verzetten.

Eventuele aanvullende voorwaarden worden in de offerte vermeld.

Meld het annuleren of verzetten schriftelijk per sms, whatsapp, of per email naar info@fotoreizigers.nl.

Wat gebeurt er als er te weinig deelnemers zijn voor een fotoworkshop?

Voor specifieke workshops geldt een minimum aantal deelnemers; dit staat bij de beschrijving vermeld. Uiterlijk 1 week voor tijd is duidelijk of de workshop doorgaat. Indien wij de workshop vanwege een gebrek aan deelnemers annuleren, ontvang je het gehele bedrag terug.

Annulering door de reisorganisator en aansprakelijkheid

Als wij om andere redenen genoodzaakt zijn een workshop te annuleren, zullen we een nieuwe datum voorstellen of je een plek aanbieden in een andere workshop. Je hebt ook dan recht op volledige teruggave als er geen nieuwe datum gevonden kan worden.

Wij kunnen ons genoodzaakt zien een workshop te annuleren wanneer er sprake is van omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit, uitvoering of veiligheid tijdens een workshop. In het geval van annulering van een workshop verplicht de organisator zich tot onverwijlde kennisgeving hiervan met opgaaf van redenen aan de deelnemers. Bij annulering kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden vermogensschade of het derven van genot van de deelnemer, indien de opzegging het gevolg is van abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. In annuleringsgevallen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de door de deelnemer reeds gemaakte kosten, zoals reiskosten.
De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, berokkend aan de deelnemer, door wie dan ook toegebracht en door welke oorzaak dan ook ontstaan, tenzij dit te wijten is aan eigen grove schuld of opzet van de workshoporganisator. Evenmin is de organisator aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Kennelijke fouten en vergissingen in het programma binden de organisator niet.

Wijzigingen in het workshopprogramma

Lokale omstandigheden en het karakter van een workshop kunnen meebrengen dat voor of tijdens de workshop kleine aanpassingen moeten worden aangebracht in het programma. In geval van wijzigingen worden de deelnemers onverwijld op de hoogte gesteld, met opgaaf van redenen. In beginsel hebben genoemde wijzigingen geen gevolgen voor de kosten van de workshop, noch zullen deelnemers op die gronde n een vordering tot schadevergoeding jegens de organisator hebben. Indien de omstandigheden vragen om substantiële aanpassing van een eendaagse workshop zullen wij voorstellen om de workshop te verzetten.

Klachten

Ben je ontevreden over een workshop? Laat ons dat dan zo snel mogelijk na een activiteit schriftelijk weten en probeer daarbij zo nauwkeurig mogelijk onder woorden te brengen waarom niet aan je verwachtingen werd voldaan. Je krijgt binnen 7 werkdagen van ons een reactie. Je kunt je klacht sturen naar admin@fotoreizigers.nl.

Deze voorwaarden zijn bijgewerkt op 4 maart 2020.

Deel dit met je fotovrienden
BEL ME NU
+
Bel mij!